www.kraterkraft.se

Vill du praktisera eller arbetsträna hos oss? Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på Försäkringskassan så bokar de in ett möte med oss.

Kraterkraft är en ekonomisk förening och ett arbetsintegrerat socialt företag i Delsbo.

Vi har fyra olika verksamheter. Trädgård, städ, butik och syateljé.

Verksamheten anpassas efter medarbetarna, vilket innebär att man gör det bästa av de resurser som finns och att alla arbetar efter sin egen förmåga. De här förutsättningarna kräver att företagen hittar nya marknader och sätt att ta tillvara outnyttjade resurser hos människor. På så sätt breddas arbetsmarknaden och fler kommer ut i meningsfullt arbete. Medarbetarna driver och äger företaget gemensamt. Det skapardelaktighet och medbestämmande som ger en stark ansvarskänsla hos medarbetarna.

Butiken Nytt & Gammalt ligger på Köpmangatan 1, Delsbo. I butiken hittar du bla begagnade möbler, husgeråd och fina alster från vår syateljé.

Syateljén hittar du i samma lokal som vår butik. Vi syr upp nytt, lagar och broderar.

Städgruppen åtar sig flyttstäd, privatstäd och kontorsstäd.

Trädgårdsgruppen klipper gräs och häckar, vattnar, rensar rabatter och håller trädgården allmänt fin. Under vintern blir det snöskottning och sandning. Vi utför även ”små” jobb som förenklar vardagen för kunden tex bär vi in ved och hjälper till att bära vid flyttar.


Som deltagare hos Kraterkraft finns några förhållningsregler;

Man håller sina arbetstider

Anmäler all sin frånvaro till kontoret eller handledare

-Nolltollerans mot droger o alkohol

-Respektera varandra

-Ej på något sätt skada Kraterkraft

-Tystnadsplikt gentemot kunderna

-Diska och hålla rent efter sig

-Lämna tillbaka lånade arbetskläder och skor

-Låta handledaren sköta kundkontakter

-Stanna hemma vid sjukdom

-Inte använda mobiltelefon under arbetet

-Om du handlar i vår butik får DU 20% rabatt.